Disclaimer

Hoewel www.digi-max.be de informatie op de website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Algemeen
De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. DM is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan DM.

Toestemming
Met het gebruik van onze website geef je toestemming voor het verzamelen en het gebruik van deze informatie door DM. Als onze Privacy Policy verandert, zullen we daar melding van maken op deze pagina. Zo ben je altijd op de hoogte van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.

Links van en naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. DM heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken ervan. Het plaatsen van links door DM houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. DM is daarnaast ook niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website vanaf externe websites.

E-mail
www.digi-max.be garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt DM geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je met ons in contact komen via ons contactformulier.